W

Namasort icon Status Jurusan Jurusan Jurusan Jurusan Jurusan Jurusan
Wuryadi, MS. Dr., Prof Dosen Pendidikan Biologi
Woro Sri Hastuti, S.Pd., M.Pd. Dosen Pendidikan Sekolah Dasar
Wiyono Karyawan
Wiyatno,S.I.P. Karyawan
Wiwik Wijayanti, M.Pd., Dr. Dosen Administrasi Pendidikan
Witono Nugroho, S.I.P. Karyawan
Wita Setianingsih, M.Pd. Dosen Pendidikan IPA
Wisnu Sunarto,S.I.P. Karyawan
Wisnu Broto SW. Karyawan
Wiratmi Ernaningsih Karyawan
Wipsar Sunu Brams Dwandaru, S.Si.,M.Sc., Ph.D Dosen Pendidikan Fisika
Wipsar Siwi Dona Ikasari, M.Ed. Dosen Pendidikan Bahasa Inggris
Winastuti Handayani Karyawan
Winarso,S.Pd.T. Karyawan
Winarno, SE.,M.Si. Dosen
Winarno, S.IP. Karyawan
Wildiani Lathifah, S.Pd. Karyawan Pendidikan Sekolah Dasar
Wilatun Karyawan
Wika Rinawati, S.Pd., M.Pd Dosen Pendidikan Tata Boga dan Busana
Wijiyanta Karyawan
Widyastuti Purbani, Dr. MA. Dosen Pendidikan Bahasa Inggris
Widyabakti Sabatari, Dra. M.Sn. Dosen Pendidikan Tata Boga dan Busana
Widodo Setiyo Wibowo, S.Pd.Si, M.Pd Dosen Pendidikan IPA
Widodo Karyawan
Widjiningsih, Dra. M.Pd. Dosen Pendidikan Tata Boga dan Busana
Widiyanto,BBA. Karyawan
Widi Santosa,S.E. Karyawan
Widayat Karyawan
Widayanti Karyawan
Wedho Chrisnarno,Drs. Karyawan
Wawan S. Suherman, Prof. Dr. M.Ed. Dosen Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi
Wastono Karyawan
Wasroni Karyawan
Wartiyati, A.Md. Karyawan
Warsono, S.Pd.,M.Si., Dr. Dosen Pendidikan Fisika
Warsi Wibowo Karyawan