Muhammad Fauzan, Drs.,M.Sc.ST.

Status: 
Dosen
Identitas
NIP: 
196301161988121002
Jenis Kelamin: 
Laki-Laki
Agama: 
Islam
Keahlian: 

Matematika Terapan

Riwayat Pendidikan: 
No Jenjang Bidang Asal Sekolah Tahun Lulus
1 SD   SD Negeri 04 Kijang 1976
2 SMP   SMP Negeri 1 Kijang 1979
3 SMA IPA SMA Negeri 1 Tg. Pinang 1982
4 S1 Matematika UGM 1988
5 S2 Matematika Universitas Tasmania Australia 1996

 

Unit Kerja
Jurusan: 
Pendidikan Matematika
Golongan: 
IV/B
Jabatan: 
Lektor Kepala
Contact
Yahoo ID: 
mfauzan1341@yahoo.co.id
Bidang Pendidikan

.

No Nama Mata Kuliah SKS Jenjang Semester Prodi
1 Kalkulus Difernsial 3 S1 Khusus 2006 Mat
           
2 Bahasa Inggris Ii 2 S1 Genap 2005/2006 P.Mat
  Algoritma 3     Mat NR
  Bahasa Inggris II 2     P.Mat NR Klas C
  Bahasa Inggris II 2     P.Mat NR Klas D
  Aplikasi Komputer 3     P.Mat NR
           
3 Bahasa Inggris II 2 S1 Gasal 2005/2006 Mat
  Metode Numerik 4     Mat NR
  Bahasa Inggris II 2     Mat NR
  Matematika Dasar 2     Bio NR
  Matematika 2     IKO