Haryani, S.Pd, M.Pd

Status: 
Dosen
Identitas
NIP: 
198008182006042001
Jenis Kelamin: 
Perempuan
Agama: 
Islam
Keahlian: 

Bimbingan dan Konseling di SD

Riwayat Pendidikan: 
No Jenjang Bidang Asal Sekolah Tahun Lulus
1  S1 Bimbingan dan Konseling UNY 2003
2 S2 Bimbingan dan Konseling UPI 2013
3        

 

Unit Kerja
Jurusan: 
Pendidikan Sekolah Dasar
Golongan: 
III/A
Jabatan: 
Asisten ahli
Contact
Bidang Pendidikan

Mengajar:

 

No
Mata Kuliah
Semester
Tahun
1
Bimbingan dan Konseling di SD
Gasal
2007
 
 
Genap
2009
 
 
Genap
2010
2
Perkembangan & Belajar Peserta Didik
Gasal
2007
 
 
Genap
2007
 
 
Gasal
2008
 
 
Gasal
2009
3
Psikologi Umum
Gasal
2009
 
 
Gasal
2013
4
Psikologi Pendidikan
Genap
2007
 
 
Gasal
2008
 
 
Genap
2008
 
      Genap      2009
   
Gasal
2012
 
 
Gasal
2013

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bidang Penelitian

 

No

Tahun

Judul

1

2008

Mencerdaskan Anak Dengan Dongeng

2

2009

 

Peningkatan Kesadaran Masalah Sosial SD melalui Digital Storytelling pada Pembelajaran IPS

   3 2012

pendidikan karakter melalui bimbingan dan konseling di sekolah dasar

 

Bidang Pengabdian

.

 

 
No
Tahun
Jabatan
Kegiatan/Judul
1
2010
Pembicara
Pertemuan rutin wali murid KBTKIT Nurul Ittihad
2
2010
Penguji Tes Psikologi
Tes Psikologi anak dalam penerimaan Siswa baru Tahun Pelajaran 2010/2011
3
2010
Pembicara
OSPEK Jurusan PGSD FIP UNY

      4          2013       Juri               OSPEK Jurusan PGSD FIP UNY

Lain - Lain