Drs. Amat Komari, M.Si.

Status: 
Dosen
Identitas
NIP: 
196204221990011001
Jenis Kelamin: 
Laki-Laki
Agama: 
Islam
Keahlian: 

Pengalaman Mengajar

Mata Kuliah Jenjang institusi tahun
Dasar gerak Bulutangkis S1 PJKR FIK UNY 1990- sekarang
Biomekanika Olahraga S1 PJKR FIK UNY 1995-sekarang
Teknik taktik Bulutangkis S1 PKL FIK UNY 1995 -2004
Metode Melatih Mental Bulutangkis S1 PKL FIK UNY 1995-2004
Metode Melatih Fisik Bulutangkis S1 PKL FIK UNY 1995-2004
Pengajaran Mikro S1 PJKR 1996- sekarang
PPL S1 PJKR 1996-sekarang
Kewirausahaan S1 PJKR 2010-sekarang
Pengajaran Net Game S1 PJKR 2010-sekarang
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Riwayat Pendidikan: 
No Jenjang Bidang Asal Sekolah Tahun Lulus
1 SD   SD Baledono 1974
2 SMP   SMP N 3 Purworejo 1978
3 SMA IPA SMA N 1 Purworejo 1981
4 S1 Pendiidikan olahraga FPOK IKIP Yogyakarta 1988
5 S2 Manajemen U G M 2003

 

Unit Kerja
Jurusan: 
Pendidikan Olahraga
Golongan: 
IV/C
Jabatan: 
Lektor Kepala
Bidang Pendidikan

.

Bidang Penelitian

.

Bidang Pengabdian

.