Ali Mahmudi, S.Pd, M.Pd, Dr.

Status: 
Dosen
Identitas
NIP: 
197306231999031001
Jenis Kelamin: 
Laki-Laki
Agama: 
Islam
Keahlian: 

Pendidikan Matematika

Riwayat Pendidikan: 
No Jenjang Bidang Asal Sekolah Tahun Lulus
1 S1  Pendidikan Matematika UNS Surakarta  1997
 
2 S2 Pendidikan Matematika  UNESA Surabaya 2003
 
3

 S3

Pendidikan Matematika UPI Bandung 2010
Unit Kerja
Jurusan: 
Pendidikan Matematika
Golongan: 
III/D
Jabatan: 
Lektor
Bidang Pendidikan
Bidang Penelitian
Bidang Pengabdian

.

Lain - Lain